Uutiset

Katso kaikki

UUSI JULKAISU: Höntsä – harrastamista vapaa-ajalla ja oppilaitoksissa

Höntsä – Silta eteenpäin! -hankkeessa vastataan nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin kysymyksiin harrastustoiminnan kautta. Valtakunnallisessa hankkeessa yhdistyy liikunta-, kulttuuri-, ja nuorisotyö ja osallisuutta edistetään mm. järjestämällä ammattilaisille höntsä-koulutusta ja nuorille vertaisohjaajakoulutusta. …

Uutta blogissa

Katso kaikki

Luovaa tekemistä ja itseilmaisua kouluihin

Voivatko teatteri- ja liikunta-alan ammattilaiset tuoda peruskouluun ja toisen asteen opetukseen lisää yksilöllistä kohtaamista ja itsetuntemusta sekä niiden myötä myös ymmärrystä toisia kohtaan? Koulutusleikkausten aikakaudella kannattaa tehdä moniammatillisia kokeiluja. Lue …