Osuma-sivusto rakentuu

""

Osuma toimii valtakunnallisten Osallistamalla osaamista -kehittämisohjelmien aktivointi- ja koordinointihankkeena vuosina 2018-2020. Hankkeen tehtävänä on kutoa yhteen ohjelmakaudella jo päättyneiden, meneillään olevien ja mahdollisesti vielä alkavien kehittämisohjelman hankkeiden toimintaa ja tuloksia. Koordinointi toteutetaan tehostamalla alueiden välistä ja monialaista (etenkin kulttuuri- liikunta- ja nuorisoalan toimijat) yhteistyötä ja skaalamalla hanketuloksia valtakunnallisesti hyödynnettäväksi.

Hankkeen verkkosivuja työstetään alkuvuodesta 2018. Tervetuloa tutustumaan aineistoihin ja seuraamaan kehitystyön etenemistä.

Kirjoittaja: Jussi Linkola

Jussi on projektisuunnittelija Metropolia Ammattikorkeakoulussa ja mukana Osuma-hankkeen verkkoviestinnässä.

Lisää julkaisuja kirjoittajalta →