Nuorten osallisuuden menetelmiä tunteella

Ihmisiä nuotion ympärillä. Taustalla luminen maisema. Ulkona on pimeää.

Nuorten osallisuuden lisääminen tiivistyy usein menetelmiin. Itsekin luen mieluusti, millaisilla keinoilla eri toimijat ovat saaneet saanet aikaan osallisuutta. Pihistän ihan itsekkäästi niistä parhaiten itselleni istuvaksi kokemani oivallukset sovellettavaksi omassa työarjessani. Ja täytyy myöntää myös teini-ikäisen jälkikasvuni kohtaamisessa. Ja hyvä niin.

Tässä mä olen -julkaisu kutsuu kokemusten äärelle

Mun juttu – meidän tulevaisuus -hanke on koonnut joukon makupaloja Tässä mä olen -julkaisuunsa. Tarjolla on monipuolinen kattaus tuloksia ja kokemuksia tiiviiden artikkelien sikermänä. Niissä kerrotaan menetelmiä, mutta kaiken läpäisevänä, ehkä jopa tärkeämpänä teemana ovat tunteet. Lukiessa nousikin mieleen kysymys, kiinnitämmekö liikaa huomiota menetelmiin tunteiden ja asenneilmapiirin sijasta?

Julkaisussa annetaan menetelmiä aktiivisen toimijuuden ja nuoressa tapahtuvan muutoksen fasilitoinnin tielle. Menetelmiä ammennetaan etenkin elämys-, ja seikkailu-, ja taidepedagogiikasta. Lisäksi loppujulkaisussa Tässä mä olen tarjoillaan runsas kattaus kokemuksia. Kirjassa rakennetaan PAUSE-teatterifestivaalin puitteissa nuorten aikuisten teatterituotantoa, kerätään rohkeutta laskea Repoveden jylhissä talvimaisemissa jäistä kalliota köyden varassa alas ja paistetaan leirinuoriolla makkaraa. Kirjan parasta antia olikin näiden kokemusten pohtiminen se, millaisen muutosmahdollisuuden ne tarjoavat nuoren itsetuntoon ja minäkuvaan.

Voisiko nuori olla vertaiselleen tehokas mentori?

Suomi on tunnettu koulutuksen korkeasta tasosta, jota symboloivat upeat PISA-tulokset. Taustalla on valtava määrä rakenteita, oppimisen ymmärrystä, kulttuuria… ja pedagogiikkaa. Juuri pedagogiikka nousee usein ihmettelyn aiheeksi: kirjoitus toisensa jälkeen kansainvälisissä lehdissä ja tutkimuksissa pohtii pedagogista toimintaa. Ajattelussamme opiskelija ei ole kohde vaan aktiivinen toimija ja samalla opettaja ei ole tiedon monistaja vaan oppimisen fasilitaattori.

Mun juttu – meidän tulevaisuus -hankkeen kokeiluissa mennään rohkeasti pidemmälle: opettaja fasilitaattorina -ajattelusta siirrytään kokeilemaan nuorta muiden nuorien fasilitaattorina, jota kuvataan ”nuorelta nuorelle” -mallina. Tällöin nuori ohjaa toimintaa ja opettajan tehtäväksi jää pikemminkin tukea opiskelijoiden työskentelyä ja auttaa opiskelijoita oivaltamaan mitä he ovat oppineet: tehdä oppiminen näkyväksi.

Keinoja nuoren itsetuntemuksen vahvistamiseen

Mun jutussa nuoret ovat kokeilleet monipuolisesti erilaisia taidemuotoja: draamaa, tanssia, trikkausta, omien biisien tekoa, kierrätys-designia, improvisaatiota, osallistavaa dokumentointia, videoiden ja lyhytelokuvien tekoa, tuunausta, ITE-taidetta, graffitien tekoa ja useita muita lajeja. Taide ja luova toiminta tuodaan esille välineenä, joka antaa uusia rakennusaineita minuuden vahvistamiseksi. Etenkin usko omaan osaamiseen nousee tärkeäksi.

Osaamisajattelussamme puhutaan usein ainelähtöisistä osaamisista. Taka-alalle jäävät metataidot, jotka ovat kuitenkin usein avain osallisuuden tunteeseen. Itse menetelmien sijasta osaaminen on asenteita ja tapaa toimija yksin ja ryhmässä. Tässä mä olen -artikkelien monenlaisten pilottien edistämät taidot kuten kyky keskittyä, rohkeus kokeilla uutta, tuoda esille omaa ajattelua, sosiaalinen pelisilmä ja positiivinen asenne ovat lähellä niitä termejä joita työnhakuilmoituksien ”hyvät tyypit” taitavat olla ja joita nostetaan esille tärkeinä työllistymisen avaimina.

Haastan sinut kokeilemaan!

Tässä mä olen -kirjan 160 sivuun mahtuu valtava määrä kokeiluja ja innostusta. Se on pullollaan kokeneiden ammattilaisten raportointia prosesseistaan. Itseäni elämys- ja seikkailupedagogiikan täydellisenä keltanokkana hirvittäisi ottaa menetelmiä käyttöön. Monesti lukiessani heräsi kysymys, kuinka paljon menetelmät ovat kietoutuneet vetäjän persoonaan ja otteeseen. Mutta ehkäpä meidän nuoria arjessamme kohtaavien tulisi ottaa opiksi nuo metataidot myös itse. Uskaltaa heittäytyä kokeilemaan uutta, tuoda siihen lisäksi omaa ajattelua ja kokemusta ja tehdä vaikka vain yhdestä kokeilusta ihan oman näköinen versio kokeiltavaksi työarjessa.

Mun juttu – meidän tulevaisuus -hankkeen www-sivut.
Lue Tässä mä olen -loppujulkaisu (PDF)

Katri Halonen
Metropolia Ammattikorkeakoulu

Kirjoittaja: Katri Halonen

Katri on Osuma-hankkeen projektipäällikkö ja yliopettaja Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

Lisää julkaisuja kirjoittajalta →