Ota ammattiosaajan työkykypassi käyttöösi

""

Työkykypassi-ohjelmisto on maksuton työkalu työelämätaitojen oppimiseen ja työkykytaitojen kehittämiseen toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Ohjelmisto koostuu opiskelijan mobiilisovelluksesta ja opettajan web-käyttöliittymästä.

Mikä työkykypassi-ohjelmisto on?

Työkykypassi-ohjelmisto on työväline, joka vahvistaa opiskelijoiden työelämätaitoja, työkykyä tukevia taitoja sekä osallisuutta. Se vahvistaa myös opiskelijoiden osaamista työturvallisuudesta, työergonomiasta, oman työskentelyn organisoinnista sekä työkykyä tukevista elintavoista (liikuntatottumukset, riittävä unen ja levon määrä, ravitsemus).

Ohjelmisto toimii työkaluna opintosuoritusten keräämiseen opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja SAKU ry:n kehittämään Ammattiosaajan työkykypassiin sekä tukee työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Mitä ohjelmisto sisältää?

Työkykypassi-ohjelmisto muodostuu opiskelijan mobiilisovelluksesta ja opettajan web-käyttöliittymästä. Ohjelmiston tehtävät liittyvät ammatin työkykyvalmiuksiin, terveysosaamiseen, liikuntaan, harrastuneisuuteen ja yhteistyötaitoihin. Tehtäviä voidaan suorittaa esimerkiksi ammatillisten aineiden, liikunnan ja terveystiedon tunneilla. Osa tehtävistä toteutetaan työharjoittelupaikalla tai itseopiskeluna oppilaitoksen ulkopuolella.

Opettajan web-käyttöliittymällä opettaja voi luoda opiskelijaryhmiä, jotka tekevät tehtäviä, seurata opiskelijoiden suorituksia ja antaa niistä palautetta.

Työkykypassi-mobiilisovellus on opiskelijan työkalu Työkykypassi-ohjelmiston tehtävien tekemiseen.

Ohjelmisto on kehitetty Työterveyslaitoksella Combo-hankkeessa.

Tutustu tarkemmin siihen miten saat ohjelmiston käyttöön itsellesi ja opiskelijoillesi Työterveyslaitoksen nettisivuilla.

Kirjoittaja: Osuma

Osuma on Metropolia Ammattikorkeakoulun hallinnoima, osallistamalla osaamista ESR-toimenpidekokonaisuuden hankkeita koordinoiva hanke.

Lisää julkaisuja kirjoittajalta →