UUSI JULKAISU: Höntsä – harrastamista vapaa-ajalla ja oppilaitoksissa

""

Höntsä – Silta eteenpäin! -hankkeessa vastataan nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin kysymyksiin harrastustoiminnan kautta. Valtakunnallisessa hankkeessa yhdistyy liikunta-, kulttuuri-, ja nuorisotyö ja osallisuutta edistetään mm. järjestämällä ammattilaisille höntsä-koulutusta ja nuorille vertaisohjaajakoulutusta. Omaehtoista harrastamista tuetaan järjestämällä nuorille höntsäklubeja. Hanketta tehdään Oulussa, Pieksämäellä ja pääkaupunkiseudulla, oppilaitoksissa ja vapaa-ajalla. 

Hankkeen uudessa julkaisussa Höntsä – harrastamista vapaa-ajalla ja oppilaitoksissa (toim. Johanna Niemi) kerrotaan höntsän näkökulmista, teoreettisesta taustasta ja käytännön sovelluksista. Julkaisua voit lukea haluamasi teeman mukaan. Artikkelit käsittelevät liikunnan ja kulttuurin yhteensovittamista ja käyttämistä nuorten osallistamisessa. Artikkeleissa kerrotaan mm. nuorten omaehtoisen harrastamisen tukemisesta, nuorisotyön menetelmistä liikunta- ja kulttuuriharrastuksissa, diginatiiveista ja koulupäivien aktivoinnista. Kirjoittajia ovat mm. sosiaalialan lehtori, yhteisöpedagogi, kulttuurituottaja, liikunnanohjaaja ja eri alojen tutkijoita. 

Tutustu julkaisuun täällä

Kirjoittaja: Osuma

Osuma on Metropolia Ammattikorkeakoulun hallinnoima, osallistamalla osaamista ESR-toimenpidekokonaisuuden hankkeita koordinoiva hanke.

Lisää julkaisuja kirjoittajalta →