UUSI JULKAISU: Kehitä ja kehity museossa! -työkirja opastaa innovoimaan museoissa

Kehitä ja kehity museossa -työkirjan kansikuva

Museot ovat valtavia tietopankkeja, jotka välittävät tietoa maailmasta pitkälläkin aikajänteellä tuottaen samalla elämyksiä. Museossa voi syntyä oivalluksia ja uusia ajatuksia, mutta voivatko kulttuuriperintö ja taide auttaa kehittämään uusia innovaatioita?

Museot innovaatioalustoina -hanke on tutkinut, miten museoiden oppimisympäristöjä voi hyödyntää nuorten innovaatio-osaamisen, työelämätaitojen ja osallisuuden vahvistamisessa. Nyt kokeilujen pohjalta kehitetyt menetelmät on koottu työkirjaksi, joka mahdollistaa kulttuuriperinnön ja taiteen tarkastelun uudesta näkökulmasta: lähtökohtana ideoinnille ja ongelmanratkaisulle.

Tutustu työkirjaan

Työkirja on syntynyt osana Aboa Vetus & Ars Novan, Tekniikan museon, Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Nuori Yrittäjyys ry:n yhteishanketta Museot innovaatioalustoina.

Kirjoittaja: Osuma

Osuma on Metropolia Ammattikorkeakoulun hallinnoima, osallistamalla osaamista ESR-toimenpidekokonaisuuden hankkeita koordinoiva hanke.

Lisää julkaisuja kirjoittajalta →