Tutkimuksia ja selvityksiä

Nuoria sivuavaa tutkimustietoa on saatavilla hyvin paljon. Sen jäljille pääsee esimerkiksi Nuorisotutkimusseuran ja Allianssin kirjasto- ja tietopalveluiden kautta. Tälle sivulle on koottu etenkin kartoituksen -ja selvityksen omaisia tekstejä, joissa on vahvasti läsnä kokeilukulttuuri, nuorten osallisuuden kehittämisen menetelmien pohdinta ja/tai kokemusten jakaminen hankkeissa koetusta.


Osumaa ja osallistamalla osaamista esittelevät pienet julkaisut suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi:

 Höntsä – harrastamista vapaa-ajalla ja oppilaitoksissa Theseus-palvelussa.
Johanna Niemi (toim.), Metropolia AMK / Höntsä -silta eteenpäin! -hanke, 2019

Oppimisen uusi ekosysteemi. Osallistamalla osaamista -hankkeiden hyviä käytäntöjä Theseus-palvelussa.
Katri Halonen (toimi), Metropolia AMK / Osuma-hanke, 2019

Nuorten osallisuus, työelämävalmiudet ja hyvinvointi: Hyviä käytäntöjä, tietoa ja vaikutuksia Theseus-palvelussa.
Auli Airila, Outi Aho, Mikko Nykänen, Minna Toivanen, Ari Väänänen, Susanna Ågren, Sari Mantila-Savolainen, Työterveyslaitos / Combo-hanke, 2018

Vapaaehtoistyö nuorten syrjäytymisriskin vähentäjänä HUMAKin verkkosivuilla.
Juha Iso-Aho & Arto Lindholm (toim.), Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2018

Tässä mä olen. Tuloksia ja kokemuksia Mun juttu – meidän tulevaisuus -hankkeen toiminnasta (PDF).
Anja Kuhalampi ja Hilkka Laakso (toim.), Lappeenrannan teknillinen yliopisto / Mun juttu – meidän tulevaisuus, 2017.

Mikrokirja Liaani – sujuvaa surffailua nuoruuden viidakossa Liaani-hankkeen verkkosivuilla.
Niina Pietilä (toim.), Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017.

Innostuksen anatomia. Miten rakentaa nuorelle innostumisen mahdollisuuksia? (PDF)
Kirsi Siltanen, Taideyliopisto / Creative and Inclusive Finland, 2017

Innosta nuori, innosta kollega, jaa innostusta. Pakallinen innostusta nuorten kanssa työskentelyyn (PDF)
Katri Halonen (toim.), Metropolia Ammattikorkeakoulu / Creative and Inclusive Finland, 2017

Innostusta ja uskoa tulevaan. Puheenvuoroja nuorten osallisuudesta (PDF).
Katri Halonen (toim.), Metropolia Ammattikorkeakoulu / Creative and Inclusive Finland, 2017

Luovan osaamisen ja nuorten osallisuuden alueellinen vahvistaminen – alueelliset rakennerahastohankkeet 2014–2016 (PDF)
Kirsi Siltanen, Taideyliopisto / Creative and Inclusive Finland, 2017

Elämäntaitojen äärellä: Taidetyöpaja nuorten elämäntaitojen vahvistajana (PDF)
Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura 2016

Kulttuuriosallistumisen muuttuvat merkitykset (PDF)
Katsaus taiteeseen ja kulttuuriin osallistumiseen, osallisuuteen ja osallistumattomuuteen. Cupore, 2015

Sosiaalisen osallisuuden tietopaketti (PDF)
THL:n selvityksessä käsitellään mitä on sosiaalinen osallisuus teoreettisena käsitteenä.
Sokra, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2015

Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia. Toimintaohjelman 2010–2014 loppuraportti (PDF)
Sosiaali- ja terveysministeriö, 2015