Työvälineitä ja käsikirjoja

Useissa hankkeissa on kokeiltu erilaisia nuorten osallistamisen menetelmiä ja rakennettu niistä työkaluja muidenkin hyödynnettäväksi. Alla muutamia inspiraation, kopioinnin ja omien sovellusten kehittelyn avuksi.

Nappaa näistä omasi:


Kehittämistyön tuotteistaminen – Opas hanketyön näkyväksi tekemiseen Theseus -palvelussa.
Niina Torkko, Metropolia Ammattikorkeakoulu / Osuma -hanke 2020.

Sukupuolisensitiivinen hanketyö – Näkökulmia ja työkaluja nuorten parissa työskentelyyn Theseus -palvelussa.
Salmenkangas & Wallin, Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019.

Innostajan korttipakat:

Guider och handböcker / På samma linje, 2020.

Höntsä-opas (verkkosivu)
Höntsä -silta eteenpäin -hanke, 2020.

Sirkusharjoitteita kielenoppimisen ja kotoutumisen tueksi. (PDF)
Lasten ja nuorten säätiö / Sirkuksesta siivet elämään -hanke, 2020.

Opettajan materiaali toiselle asteelle. (PDF)
Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) ja Nuorten Akatemia / Meidän projekti! –hanke, 2020.

Kehitä ja kehity museossa -työkirja innovointiin. (PDF)
Heini Sorakivi (toim.), Aboa Vetus & Ars Nova sekä Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2019.

Nuorten osallisuuden vahvistaminen teatteri- ja liikunta-alan yhteistoimintaa kehittämällä Theseuksessa.
Hyväri, Lindholm, Nummela (toim.), Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2019.

Topit-toimintamalliin ja pajaohjeet kerrotarina.fi-verkkosivulla.
Turun ammattikorkeakoulu / Näkymättömät-hanke, 2018

Aika digittää: Näkökulmia ja menetelmiä erityisryhmien nuorten mediavaikuttamiseen Theseuksessa.
Sanna Lappalainen, Virva Korpinen & Joonas Poikkinen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017.

Action – vapaaehtoisena oppimassa -menetelmäopas Nuorten Akatemian nettisivuilla.
Niina Salmi / Nuorten Akatemia, 2016

Verkostot haltuun: Ideoita toimialarajojen ylittämiseen nuorisotyössä (PDF)
Auli Airila, Outi Aho ja Mikko Nykänen / Työterveyslaitos 2016

Vuorovaikutus osallistavan taiteen ryhmänohjauksessa. Työkirja aloittelevalle ryhmänohjaajalle (PDF)
Lotta Häkkinen & Oona Tikkaoja & Outi Linnossuo / Hyvinvoinnin välitystoimisto 2016

Nuoret palveluita arvioimassa. Menetelmäopas nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskäytäntöjen kehittämiseen (PDF).
Allianssi ry, 2010