Kontaktuppgifter

Katri Halonen
projektledare, överlärare
Metropolia Yrkeshögskolan
E-post: katri.halonen@metropolia.fi
Tfn: 050 362 6407
LinkedIn | Twitter

Riikka Wallin
producent
Metropolia Yrkeshögskolam
E-post: riikka.wallin@metropolia.fi
Tfn: 040 869 1849

Mai Salmenkangas
projektsakkunnig, lektor
E-post: mai.salmenkangas@metropolia.fi
Tfn: 040 334 6927