""

Ansökan för riksomfattande projekt öppen. Deadline 23.3. – Kom med på våra webbinarier med ansökningsinfo!

Ansökan för riksomfattande projekt inom åtgärdshelheten är igång Deadline för ansökan 23.3.2018.  Projekten ska bidra till att åtgärdshelheten Kunnande genom att engagera genomförs genom följande åtgärder (tyngdpunktsområden): Branschövergripande kompetens hos …

Ansökan för riksomfattande projekt öppen. Deadline 23.3. – Kom med på våra webbinarier med ansökningsinfo! Lue lisää