Ansökan för riksomfattande projekt öppen. Deadline 23.3. – Kom med på våra webbinarier med ansökningsinfo!

""
Ansökan för riksomfattande projekt inom åtgärdshelheten är igång

Deadline för ansökan 23.3.2018. 

Projekten ska bidra till att åtgärdshelheten Kunnande genom att engagera genomförs genom följande åtgärder (tyngdpunktsområden):

 • Branschövergripande kompetens hos dem som arbetar med unga
  • Vi utvecklar verksamhetsmodeller som stärker samarbetet mellan läroinrättningarna och aktörerna inom konst-, kultur-, idrotts- ochungdomsverksamhet för att öka ungdomarnas engagemang, i synnerhet i det skede när de övergår från studier till arbetslivet.
 • Ungdomarnas engagemang, inflytande och välbefinnande i deras omvärld som en del av
  planeringen av tjänsterna.

  • Man utvecklar verksamhetsformer inom konst-, kultur-, idrotts- och
   ungdomsverksamhet som aktiverar unga, stärker deras förmåga att uttrycka sig samt ger dem mångsidigare kunskaper och färdigheter.

Mer information om ansökningskriterierna hittar du på Strukturfondernas webbsida. Lämna in din ansökan senast 23.3.2018.

Delta i våra ansökningsinfotillfällen på webben!

Vi svarar på frågor, sparrar idéer och hjälper er hitta bra samarbetsparter under våra webbinarier i januari.

På webbinarieprogrammet

 • Inspiration och entusiasm! (5 min)
 • Information om ansökan och ansökningsprocessen (5 min)
 • Q&A (15-45 min enligt behov)

Tidpunkter

 • må 22.1 kl 10, på finska
 • ons 24.1 kl 19, på finska
 • tis 30.1 kl 14, på finska
 • tis 30.1 kl 15, på svenska
 • ons 7.4. kl 19, på finska
 • ons 14.2 kl 11, på finska

ANMÄL DIG HÄR!