UNG2020-verkstadens material

Kolme henkilöä suorittamassa Osuma-pelin jumitehtävää,jossa piirretään nuorisotaloa esittävään piirrokseen sisustusta kertomaan sukupuolisensitiivisyydestä.

Förra veckan träffades vi under UNG2020-evenemanget i Tammerfors. Osuma ordnade workshopen KROSSA NORMER! Idéer för att jobba normkritiskt genom att spela tillsammans med På samma linje-projektet. Tack till alla som deltog i workshopen. Här är workshopmaterialet till er allas förfogande. Du kan använda det fast du inte deltog i workshopen!

Osuma-speluppgifterna under workshopen

Under workshopen behandlade vi genusmedvetenhet, jämställdhet och könsmångfald genom att spela Osuma-spelet. Du kan ladda spelplan och en guide till Osuma-spelet (på finska) här.

Under workshopen hade vi följande speluppgifter:

 1. Inom idrotten är mycket av verksamheten könsuppdelad; t.ex. omklädningsrum, men också grupper under allt från skolans gymnastiklektioner till fritidens idrottsverksamhet är separata för flickor och pojkar.

  Tänk på idrotten eller någon annan miljö där unga verkar och där verksamheten för pojkar och flickor ordnas separat. Välj en av följande synvinklar inom gruppen:
  – försvara könsuppdelad verksamhet
  – invänd er mot könsuppdelad verksamhet

  Skriv upp så många argument som ni kan hitta på för den synvinkel ni valt.
 2. Redan verksamhetens fysiska utrymmen kommunicerar mycket om vem som är välkommen med. Inred ungdomsgården på bifogad bild så att en ung person som tillhör en könsminoritet kan konstatera att hen är tagen i beaktande genast när hen kliver in. Poängen droppar in för konkreta och genomförbara idéer.

  Ladda en bild på en ungdomsgård som ni kan använda för att utföra uppgiften (JPG).

 3. Familj och vänner till en ung kvinna som talar kurdiska som sitt modersmål förstod inte hennes dröm om en karriär som byggnadsingenjör. Det är din förtjänst att hon ändå vågade söka in till studierna inom branschen.

  Planera ett möjligast effektfullt tacktal (max 1 minut), där hon berättar, vilka av dina förslag och uppmuntrande ord var av största betydelsen för henne.
 4. Du talade respektfullt och förstående med en ung person som funderar på sin könsidentitet. Efteråt hörde du dock att du i misstag utan att du själv märkt det använde föråldrade uttryck som “transsexuell” och “könsbyte”. Stå över ett kast och red upp vilka uttryck som används idag.

  Rätta svar:
  TRANS eller TRANSPERSON
  KÖNSBEKRÄFTANDE BEHANDLING eller KÖNSKORRIGERING

På samma linje-projektets material

På samma lnje -projektet samlar material och övningar för att behandla likabehandling, jämlikhet och jämställdhet inom ungdomsarbetsfältet och idrotten på sin egen hemsida.

Övningar på På samma linje -projektets hemsida.