Ansökan för riksomfattande projekt öppen. Deadline 24.5. – Kom med på våra webbinarier med ansökningsinfo!

Turkos rektangel med texten Riksomfattande ansökan öppen i gult

Ansökan för riksomfattande projekt inom åtgärdshelheten är igång
Deadline för ansökan 24.5.2019. 

Projekten ska bidra till att åtgärdshelheten Kunnande genom att engagera genomförs genom följande åtgärder (tyngdpunktsområden):

 • Branschövergripande kompetens hos dem som arbetar med unga
  • Vi utvecklar verksamhetsmodeller som stärker samarbetet mellan läroinrättningarna och aktörerna inom konst-, kultur-, idrotts- och ungdomsverksamhet för att öka ungdomarnas engagemang, i synnerhet i det skede när de övergår från studier till arbetslivet.
 • Ungdomarnas engagemang, inflytande och välbefinnande i deras omvärld som en del av
  planeringen av tjänsterna.
  • Man utvecklar verksamhetsformer inom konst-, kultur-, idrotts- och ungdomsverksamhet som aktiverar unga, stärker deras förmåga att uttrycka sig samt ger dem mångsidigare kunskaper och färdigheter.

Mer information om ansökningskriterierna hittar du på Strukturfondernas webbsida (informationen tillgänglig på finska). Lämna in din ansökan senast 23.3.2018.

Om du vill få veta i ett nötskal vad som förväntas av projekten i den här åtgärdshelheten, så kan du se denna korta video:

Delta i våra ansökningsinfotillfällen på webben!

Vi svarar på frågor, sparrar idéer och hjälper er hitta bra samarbetsparter under våra webbinarier i januari.

På webbinarieprogrammet

 • Inspiration och entusiasm! (5 min)
 • Information om ansökan och ansökningsprocessen (5 min)
 • Q&A (15-30 min enligt behov)

Tidpunkter

 • ons 17.4 kl. 9, på finska
 • ons 17.4 kl. 10, på svenska
 • tors 2.5 kl. 9, på finska

ANMÄL DIG HÄR!