Turkos rektangel med texten Riksomfattande ansökan öppen i gult

Ansökan för riksomfattande projekt öppen. Deadline 24.5. – Kom med på våra webbinarier med ansökningsinfo!

Ansökan för riksomfattande projekt inom åtgärdshelheten är igångDeadline för ansökan 24.5.2019.  Projekten ska bidra till att åtgärdshelheten Kunnande genom att engagera genomförs genom följande åtgärder (tyngdpunktsområden): Branschövergripande kompetens hos dem …

Ansökan för riksomfattande projekt öppen. Deadline 24.5. – Kom med på våra webbinarier med ansökningsinfo! Lue lisää