""

13 ansökningar lämnades in i ansökan för riksomfattande projekt inom Kunnande genom att engagera

Deadlinen för riksomfattande projekt inom Kunnande genom att engagera var 24.5.2019. Sammanlagt 13 ansökningar lämnades in till Norra Österbottens NMT-central inom ansökningstiden. Kunnande genom att engagera är en årgärdshelhet inom …

13 ansökningar lämnades in i ansökan för riksomfattande projekt inom Kunnande genom att engagera Lue lisää