13 ansökningar lämnades in i ansökan för riksomfattande projekt inom Kunnande genom att engagera

""

Deadlinen för riksomfattande projekt inom Kunnande genom att engagera var 24.5.2019. Sammanlagt 13 ansökningar lämnades in till Norra Österbottens NMT-central inom ansökningstiden.

Kunnande genom att engagera är en årgärdshelhet inom 4:e riktlinjen för verksamheten. Utbildning, yrkeskompetens och livslångt lärande och dess Särskilda mål 9.1 Förbättring av tjänster som stöder övergångsfaser och jämställdhet inom utbildning.

About Riikka Wallin

Riikka är Osuma-projektets producent på Metropolia.

View all posts by Riikka Wallin →