Vad är det frågan om?

""

Osuma fungerar som ett paraply för de kunnande genom att engagera projekt som förverkligas via ESF-finansieringsprogrammet. Nätverket stöder projektens verksamhet, hjälper dem att uppnå sina mål samt informerar utförligt om projektens verksamhet.

Osuma koordinationsprojektets uppgift är att öka och stärka den multiprofessionella
samarbetskompetensen och samarbetet mellan läroinrättningarna och de offentliga, privata
och tredje sektorns aktörer som arbetar med unga. Avsikten är att med hjälp av
kunskapsproduktion, kommunikation och temaseminarier utveckla sådan kompetens hos
läroinrättningarna och aktörerna inom kultur-, idrott- och ungdomssektorn som på ett
mångsidigt sätt stärker ungdomarnas studieberedskap och motivation för studier.

Koordinationsprojektet
– främjar utvecklingsprojektverksamheten i anknytning till åtgärdsheltetet genom att
stödja kunskapsutbyte och nätverkande mellan projekten och aktörerna samt
verksamhetens lönsamhet och ändamålsenlighet (bl.a. förankring)
– producerar (kartlägger, samlar, sammanfattar) och förmedlar information om såväl
god praxis i utvecklingsprojekten för verksamhetsområdet som undersökningar och
utvecklingsarbete kring temat
– ordnar kurser och påverkningsmöten om samarbetsförmåga, god praxis och
undersökning där man sammanför läroinrättningar och aktörer inom kultur-, idrottoch
ungdomssektorn samt intressenter och samarbetspartner till dessa,
– deltar i och påverkar den offentliga debatten, utvecklingen och beslutsfattandet så att
de mål som ställts upp för åtgärdshelhetet uppnås (påverkningskommunikation)