Osuma & Luova ja osallistava Suomi -hankkeet

""

Luova ja osallistava Suomi sekä Osuma – osallistamalla osaamista koordinaatiohankkeet kuuluvat Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjaan 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen sekä sen erityistavoitteeseen 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen ja ovat osa valtakunnallista Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuutta. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Opetus- ja kulttuuriminsteriön ohjauksessa toimivien koordinaatiohankkeiden tehtävänä on ollut oppilaitosten sekä nuorten kanssa työskentelevien julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden monialaisen yhteistyö vahvistaminen ja lisääminen. Tehtävänä on tiedontuotannon, viestinnän ja teemaseminaarien avulla kehittää oppilaitosten sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalan toimijoiden sellaista osaamista, joka vahvistaa monipuolisesti nuorten opiskeluvalmiuksia ja -motivaatiota.

Luova ja osallistava Suomi sekä Osuma ovat

  • edistäneet toimenpidekokonaisuuteen liittyvää kehittämishanketoimintaa tukemalla hankkeiden ja toimijoiden tiedonvaihtoa, verkostoitumista sekä toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta
  • tuottaneet ja välittäneet tietoa toimenpidekokonaisuuden kehittämishankkeiden hyvistä käytännöistä ja teemaan liittyvistä tutkimuksista ja kehittämistyöstä
  • järjestäneet yhteistyöosaamisesta, hyvistä käytännöistä ja tutkimuksesta koulutus- ja vaikuttajatilaisuuksia
  • osallistuneet ja vaikuttaneet julkiseen keskusteluun, kehittämiseen ja päätöksentekoon, jotta toimenpidekokonaisuudelle asetetut tavoitteet toteutuvat

Lue keskeisitä tuloksista Osuma loppui, mitä jäi? -julkaisusta. Osuma loppui, mitä jäi?  

Lue Osumasta, toimenpidekokonaisuudesta ja kehittämistyön tuloksista julkaisusta 
Tartutaan toimeen! Hauskoja hetkiä ja uusia taitoja matkalla nuorten osallisuuteen (Theseus).

Lue lisää Luova ja osallistava Suomi -koordinaatiotyöstä hakkeen kotisivulta.

Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus Rakennerahastojen sivuilla.