Osuma loppui, mitä jäi?

Projektitoiminnan yksi hienoista piirteistä on se, että jonakin tiettynä päivämääränä kehittämistyö loppuu ja voidaan tarkastella aikaansaannoksia ja niiden juurtumista osaksi arkea. Osuma on nyt tullut tuohon pisteeseen. Siispä on kiitosten aika ja samalla tarkastelen myös mitä saatiin aikaiseksi ja opittiin.

Itselleni jäävät parhaiten mieleen Osuma-hetket, jotka ovat syntyneet muun muassa työpajojen, seminaareissa olleiden kahvihetkien, messujen ja eri hankkeiden tilaisuuksien kohtaamisissa. Varsinkin korona-aika muistutti siitä, miten tärkeää on saada kohdata ja käydä dialogia erilaisten ammattilaisten kanssa. Jäätte mielessäni elämään tärkeänä verkostona ja myös yksilöinä, joista jokainen on jättänyt jälkensä.

Hankemaailmassa tuloksia on tapana esittää siten, että myös ne, jotka eivät ole olleet kohtaamisissa mukana voivat saada tärkeimpiä huomioita oman ammatillisen osaamisensa osaksi. Koordinaatiohankkeen keskiöön nousi siksi kokemusten koostaminen, erittely ja näkyväksi tekeminen erilaisten julkaisujen avulla. Tämä blogi keskittyy kokoamaan keskeisiä julkaisujamme yhteen toiveena, että ne löytäisivät tiensä myös Sinun työarkesi rikastuttajaksi.

Monipuolisia työvälineitä nuorten kanssa työskenteleville

Hankkeissa tuotettuja uusia käytänteitä on koottu yhteen ja niitä on jaettu korttipakkojen (Halonen 2017 & 2018, Salmenkangas & Wallin 2019b), uutisten (Osuma uutiset 2018-2021, Osuma uutiskirjeet 2018-2021) ja blogi-kirjoitusten (Osuma-blogit 2018-2021) siivittämänä. Jatkossa näiden toivotaan löytävän tiensä nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten käyttämien innokylä.fi (Halonen 2018-2021a), hyvinvoivaamis.fi (Halonen2018-2021b) ja aoe.fi (Avointen oppimateriaalien kirjasto 2021) menetelmäalustojen kautta. Lisäksi tehtiin Osuma-peli (2018) ja Nuorten Akatemian toteuttama interaktiivinen Kartta projektirahoitukseen (2018).

Eri työvälineiden arvo näyttäytyy ammattilaisten arjessa. Tuotetuista välineistä selkeä listahitti on ollut Innostajapakan tuorein pdf-versio (Salmenkangas & Wallin 2019b), jota on ladattu 2408 kertaa. Painettuja pakkoja on jaettu muun muassa messuilla, joilla usein iltapäivään mennessä niitä tultiin jo viidakkorummun innoittamana hakemaan. Toivottavasti monet ovat löytäneet työpaikan kahvipöytiin antamaan innostavia ideoita kulttuuri- ja liikuntatausten välineiden hyödyntämiseksi nuorten aktivointiin tähtäävissä kohtaamisissa.

Vaikuttavan projektityön avaimia projektiammattilaisille

Koordinaatiotyö avaa kiinnostavan näkökulman erilaisten organisaatioiden hankeajatteluun. Eri toteuttajatahojen kokemustausta, hankkeeseen tulevien asiantuntijoiden muuntautuminen ESR-projektitoimijoiksi ja eri kokoisten organisaatioiden muodostama hybridi on ollut Osumalle kiinnostava työympäristö. Hankkeiden kautta on saatu kurkata eri organisaatioiden toimintatapoihin ikään kuin ”kyökin kautta”.

Vuosien varrella kohtasimme hankkeiden tukijana erilaisia haasteita joihin kehitimme yhteistuumin ratkaisuja. Näitä oppeja koottiin tulevien projektien hyödynnettäväksi muun muassa sukupuolisensitiivinen projektityö oppaaseen (Salmenkangas & Wallin 2019a), jota on ladattu tätä kirjoitettaessa 749 kertaa. Muita apuvälineitä tulevaisuuden projektitoimijoille ovat hyvien käytänteiden tuotteistamisen (Torkko 2020) ja vaikuttavan projektitoiminnan (Halonen 2021a) työkirjat.Yli 50 blogin joukosta kerättiin myös parhaaksi koetut hedelmät Avaimia hanketuottajuuteen. Ketterää kehittämistä ja luovia ratkaisuja -julkaisuksi (Halonen 2021b).

Siltoja projektien ja päättäjien välille

Hankkeiden kokemuksia yhdisteltiin ja jatkojalostettiin strategisemman ajattelun suuntaan päätöksentekijöiden hyödynnettäväksi julkaisuissa Oppimisen uusi ekosysteemi (Halonen 2019) sekä Nuorten osallisuutta ammatti- ja sektorirajoja murtaen -toimenpidesuosituksessa (Halonen 2020).

Toimenpidesuosituksiakin tärkeämmäksi olen kokenut vahvan yhteistyön ja yhteiskehittämisen hengen, josta olemme Osumassa saaneet olla osallisena. Hankkeiden kanssa pohdittiin paljon eri kokemusten yleistettävyyttä ja valtakunnallistamista. Päättäjien kanssa keskiössä on ollut ajattelun kiinnittäminen etenkin Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan ja muihin politiikkaohjattuihin dokumentteihin. On syntynyt yhteisiä oivalluksia ja luottamusta siihen, että on olemassa yhteinen tahtotila, jossa nuorten osallisuuden vahvistamista tehdään yhteisvoimin samaan hiileen puhaltaen.

Ja se kaikkein hienoin tulos on verkosto!

Osuma loppui, mitä jää? Jää työvälineitä, dokumentteja ja ennen kaikkea osaamista. Nämä jatkavat jalostumista ammattilaisten arjessa muokkautuen pikkuhiljaa joksikin muuksi, tulevaisuuden tarpeita huomioivaksi. Jää myös paljon innostusta ja jaettua muutosajattelua, jonka turvin jatkamme työtämme osallisuusasioiden äärellä.

Osuma on ollut amebamainen verkosto, johon on kuulunut toteutettujen hankkeiden ketteriä kehittäjiä ja mukana olleita nuoria, nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia, muiden koordinaatiohankkeiden asiantuntijoita sekä päättäjiä ja vaikuttajia. Osaaminen ja kontaktit jatkavat eloaan ja löytävät uusia muotojaan tulevaisuudessa. Sydämellinen kiitos sinulle, joka olet ollut mukana yhteisellä polullamme!

Katri ja koko Osuman väki

Lähteet, jotka vievät sinut suoraan Osuman opaskirjojen, korttipakkojen ja muiden työvälineiden ja julkaisuiden äärelle:

Kirjoittaja: Katri Halonen

Katri on Osuma-hankkeen projektipäällikkö ja yliopettaja Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

Lisää julkaisuja kirjoittajalta →

2 Comments on “Osuma loppui, mitä jäi?”

  1. Kiitos Osumalle yhteistyöstä. Osuma ja Sokra yhteistyössä arvokkainta oli alku-uteliaisuus ja rohkeus saattaa kahta valtakunnallista koordinaatiohanketta yhteistoimintaan. Yhteistoimintakokeilun punaisena lankana oli rakentaa siltaa ja yhteisymmärrystä mm nuorten kanssa yhdessä toimivaan osallisuustyöhön ja sen kehittämiseen. Yhteistyössä korostui luottamuksen rakentamisen ymmärtäminen ja sen haasteellisuus. Yli hallintorajojen menevästä työstä on helppo puhua mutta ei yhtä helppo toimia. Toiminnassa, joissa luova ajattelu ja sopiva innovatiivisuus kohtaa luottamuksen on jotain ainutlaatuista.

  2. Kiitos Tytti, koorinaadiohankkeiden yhteinen polku on ollut valtavan opettavainen ja arvokas. Ilman sinun sinnikkyyttäsi ja yhdessä koko porukalla rakennettua keskustelun ilmapiiriä se ei olisi ollut mahdollinen. Hienoa, että saimme myös käännettyä yhteistyön aktiiviseen toimintaan.

Kommentointi on suljettu.