Projektitoimijalle

Tältä sivulta löydä Osuma-hankkeen materiaalit, jotka on suunnattu projektitoimijoille.

Kirjat ja julkaisut

Kehittämistyön tuotteistaminen – Opas hanketyön näkyväksi tekemiseen

Niina Torkko 2020. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Oiva-sarja 18.

Mikäli tunnistat käsitteet ESR-hanke tai hyvä käytäntö, tämä opas on kirjoitettu juuri sinulle. Oppaassa tarkastellaan tuotteistamisen viitekehyksen kautta ESR-hankkeissa tehtävää kehittämistyötä. Tarkoituksena on tarjota ESR-hankkeille tukea ja ideoita palveluiden tuotteistamiseen. Opas sisältää paljon erilaisia harjoitteita. Tervetuloa ihmettelemään, miten hyvästä käytännöstä saadaan ESR-hankkeessa kehitettyä toimiva palvelutuote!

Projekti loppuu, mitä jää?

Halonen, Katri. 2021. Metropolia Ammattikorkeakoulu. OIVA-sarja 33.

Tämä julkaisu kokoaa kattavat keinot tehdä vaikuttavaa projektitoimintaa yhteiskehittäen ja verkostomaisesti.

Sukupuolisensitiivinen hanketyö – Näkökulmia ja työkaluja nuorten parissa työskentelyyn

Salmenkangas, Mai & Wallin, Riikka. 2019. Metropolia Ammattikorkeakoulu. OIVA-sarja 10.

Tämä opas on tarkoitettu käytännön läheiseksi työkaluksi sukupuolten tasa-arvon edistämiseen hankkeille, jotka ovat saaneet rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta ja työskentelevät nuorten parissa. Siihen on koottu näkökulmia ja konkreettisia vinkkejä tukemaan tasa-arvoisempaa hanketyötä sekä linkkejä muiden tuottamiin materiaaleihin. Oppaan tavoitteena on tukea sukupuolisensitiivisen toimintakulttuurin kehittämistä hankkeissa.

Tämä opas on tarkoitettu käytännön läheiseksi työkaluksi sukupuolten tasa-arvon edistämiseen hankkeille, jotka ovat saaneet rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta ja työskentelevät nuorten parissa. Siihen on koottu näkökulmia ja konkreettisia vinkkejä tukemaan tasa-arvoisempaa hanketyötä sekä linkkejä muiden tuottamiin materiaaleihin. Oppaan tavoitteena on tukea sukupuolisensitiivisen toimintakulttuurin kehittämistä hankkeissa.

Vaikuttava projekti -verkkojulkaisu

Halonen, Katri. 2021. Metropolia Ammattikorkeakoulu. OIVA-sarja 40.

Julkaisu kokoaa yhteen koordinaatiotyön parissa kertyneitä oppeja. Vaikuttavan projektin verkkosivuilta löydät vinkkejä, ajatuksia ja välineitä oman kehittämisprojektisi juurruttamistyön suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

Avaimia hanketuottajuuteen – ketterää kehittämistä ja luovia ratkaisuja
Avaimia hanketuottajuuteen -julkaisun kansikuva.

Halonen, Katri. 2021. Metropolia Ammattikorkeakoulu. TAITO-sarja 83.

Tähän julkaisuun on koottu monipuolinen Tähän artikkelikokonaisuuteen on kerätty kirjoituksia Osuma — osallistamalla osaamista -projektin blogista vuosilta 2018–2021. Julkaisuun on koottu keskeisiä blogikirjoituksia, joissa pohditaan hanketuottamista.

Arvioiden yhteistyöhön. Ennakkoluulottomasti siltaa rakentamassa osallisuuden ja osallistamisen välille

Halonen, Katri; Tuulos, Tytti . 2020. Metropolia Ammattikorkeakoulu. TAITO-sarja 56.

Työpaperissa kuvataan, miten kahden eri toimintalinjan välille rakennetaan siltaa yhteisen arviointiprosessin siivittämänä. Julkaisussa esitellään valmennusohjelmaa, jonka yhteisenä tavoitteena on ollut valmentaa toimintalinjojen hankkeiden johtoa ja heidän avullaan rohkaista osahankkeita toteuttamaan säännöllisesti itsearviointia. Tavoitteena on ollut hyödyntää ja soveltaa kahden ESR-koordinaatiohankkeen (toimintalinjat neljä ja viisi) tietoa ja arviointiosaamista sekä hyödyntää osallisuustyötä varten suunniteltuja arviointityökaluja.

Kartta projektirahoitukseen – Nuorten osallisuuden edistäminen

Metropolia ammattikorkeakoulu ja Nuorten Akatemia.

Osuma-hankkeessa tuotettu, Nuorten Akatemian toteuttama visuaalinen ja interaktiivinen rahoituskartta auttaa sinua näkemään kuka rahoittaa nuorille suunnattua toimintaa ja löytämään ne rahoittajat, jotka mahdollistavat oppilaitosyhteistyön ja monialaisen yhteistyön nuorisotyön, kulttuurialan ja liikunnan välillä.

Projektitoimijalle hyödylliset artikkelit Osuma-sivustolla