Päättäjälle

Tältä sivulta löydä Osuma-hankkeen materiaalit, jotka on suunnattu päättäjille.

Toimenpidesuositukset

Osuma-hankkeen toimenpidesuositukset päättäjille.

Kirjat ja julkaisut

Toimenpidesuositukset päättäjille: Nuorten osallisuutta ammattiala- ja sektorirajoja murtaen

Katri Halonen. 2020. Metropolia Ammattikorkeakoulu, TAITO-sarja 57.

Toimenpidesuositusten perustan muodostavat 20 valtakunnallisen hankkeen kokemukset ja tuotokset. Nuorten osallisuutta on kehitetty kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön ammattilaisten ja nuorten yhteistyön avulla. Toimet perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnalliseen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan vuosille 2020–2023, joka on rakennettu pääministeri Sanna Marinin hallituksen Osallistava ja osaava Suomi -hallitusohjelman pohjalta. Julkaisu esittelee viisi tavoitetta ja viisi konkreettista toimenpidesuositusta tavoitteiden saavuttamiseksi. Suositusten yhteydessä on hankkeissa löydettyjä ratkaisumalleja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Katso julkaisun lisäksi myös videoita ja blogeja sisältävä sivu.

Oppimisen uusi ekosysteemi. Osallistamalla osaamista -hankkeiden hyviä käytäntöjä

Katri Halonen (toim.) 2019. Metropolia Ammattikorkeakoulu, TAITO-sarja 21.

Nuorten osaaminen kasvaa monenkirjavassa ympäristössä − oppimisen uudessa ekosysteemissä. Ekosysteemiin kiinnittyy ajatus siitä, kuinka laajan yhteistyön kautta nuorten osaaminen kulkee aivan uudella tavalla eteenpäin. Ekosysteemissä on tilaa jokaiselle. Tässä julkaisussa ekosysteemiä katsotaan Euroopan sosiaalirahaston Osallistamalla osaamista -hankkeiden kautta. Löydät joukon kehitettyjä ja testattuja keinoja edistää nuorten oppimista ja siten ehkäistä syrjäytymistä. Samalla löydät reitin voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden ja oppilaitosten yhteisen osaamisen äärelle.

Innostusta ja uskoa tulevaan. Puheenvuoroja nuorten osallisuudesta

Katri Halonen (toim.) 2017. Metropolia Ammattikorkeakoulu / Creative and Inclusive Finland.

Millaista työtä nuorten osallisuuden kehittämiseksi tehdään? Blogikoosteessa tulevaisuus saa eri keskusteluissa erilaisia värityksiä utopioista dystopioihin. Kaikki tuntuvat olevan kuitenkin varsin samanmielisiä siitä, että tulevaisuus on toisenlainen kuin nykyisyys. Tulevaisuuden rakentaa erilaisessa yhteiskunnassa ja mediaympäristössä kasvanut sukupolvi, joka samalla kun tekee ratkaisujaan hakee elämäänsä suuntaa.

Päättäjälle hyödylliset artikkelit Osuma-sivustolla

Toimenpide 1 – nuori osallistujasta osallistajaksi
Toimenpide 2 – etsitään keinoja osaamisen sanottamiseksi
Toimenpide 3 – kuljetaan kohti yhteistyön ammatillistumista
Toimenpide 4 – tuetaan nuorten vastuullista mediakäyttäytymistä
Toimenpide 5 – tuetaan nuorten monipuolista digivälineiden käyttöä