Utredning om ungdomsarbetet på svenska i Finland publicerad

""

Informations- och kulturcentret Luckan har utrett det svenskspråkiga ungdomsarbetets läge i Finland. Rapporten är nu publicerad.

Utbudet av tjänster och aktiviteter på svenska varierar stort. Skillnaderna beror inte enbart på skillnaden mellan stad och landsbygd, utan är också beroende av antalet svenskspråkiga i respektive kommun eller stad. I utredningens enkätsvar utkristalliserades ändå vissa gemensamma nämnare, bl.a.

  • oro för hur sote och landskapsreformen kommer att påverka ungdomsverksamheten på svenska för tredje sektorns aktörer
  • behov av mer samarbete på det svenskspråkiga organisationsfältet, dock inte enligt gammal förbundsmodell, utan i stället genom
  • bättre informationsutbyte mellan strukturer om utbudet av tjänster för ungdomar
  • mer kunskap, bättre synlighet och utbyte av information om digitalt ungdomsarbete

Läs rapporten på Luckans hemsida