11 ansökningar lämnades in i ansökan för riksomfattande projekt inom Kunnande genom att engagera

""

Deadlinen för riksomfattande projekt inom Kunnande genom att engagera var 23.3.2018. Sammanlagt 11 ansökningar lämnades in till Norra Österbottens NMT-central inom ansökningstiden.

Kunnande genom att engagera är en årgärdshelhet inom 4:e riktlinjen för verksamheten. Utbildning, yrkeskompetens och livslångt lärande och dess Särskilda mål 9.1 Förbättring av tjänster som stöder övergångsfaser och jämställdhet inom utbildning.