Ansökningsinfo- och idésparringswebbinarium

  • Päivä / Datum / Date:

Ansökan för riksomfattande ESF-projekt inom åtgärdsprogrammet Kunnande genom att engagera är öppen!

Vi söker projekt som engagerar unga samt förenar kultur-, idrotts- och ungdomsbranschen. Vi svarar på frågor, sparrar idéer och hjälper er hitta bra samarbetsparter under våra webbinarier i januari.

På webbinarieprogrammet

  • Inspiration och entusiasm! (5 min)
  • Information om ansökan och ansökningsprocessen (5 min)
  • Q&A (15-45 min enligt behov)

Alla tidpunkter

  • ma 22.1. klo 10, suomeksi
  • ke 24.1. klo 19, suomeksi
  • ti 30.1. klo 14, suomeksi
  • tis 30.1 kl 15, på svenska
  • ke 7.4. klo 19, suomeksi
  • ke 14.2. klo 11, suomeksi

Anmäl dig

Ansökningsdeadlinen är 23.3.2018. Mer information om ansökningsrundan

Mer information om webbinarierna
Riikka Wallin, riikka.wallin@metropolia.fi, 040 869 1849 (suomi, svenska, English)

Kirjoittaja: Osuma

Osuma on Metropolia Ammattikorkeakoulun hallinnoima, osallistamalla osaamista ESR-toimenpidekokonaisuuden hankkeita koordinoiva hanke.

Lisää julkaisuja kirjoittajalta →