Ideajamit, HELSINKI | Idémingel, HELSINGFORS


Ideajamit Helsingissä 16.2.

Onko sinulla monialainen nuorten siirtymävaiheita tukeva hankeidea?

Tule inspiroitumaan ja kehittämään ideoitasi kanssamme osallistavan osaamisen ideajameihin!

Osallistamalla osaaminen -toimenpidekokonaisuuden valtakunnallisten ESR-hankkeiden
rahoitushaku on käynnissä. Haussa rahoitetaan hankkeita, jotka vahvistavat taide-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimijoiden sekä oppilaitosten yhteistyötä nuorten osallisuuden lisäämiseksi erityisesti koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheissa. Tule mukaan kuulemaan mistä haussa on kyse, ideoimaan ja kehittämään omaa hankeideasi ja löytämään hankekumppaneita!

Ohjelmassa

  • Inspiraatiota ja innostusta!
  • Tietoa hankehausta ja sen etenemisestä
  • Yhdessä ideoimista, ideoiden edelleen kehittämistä ja verkostoitumista

Tilaisuuden järjestää valtakunnallinen Osallistavaa osaamista toimenpidekokonaisuutta koordinoiva Osuma-hanke.

Tilaisuus on kaksikielinen.
Tilaisuus on maksuton.
Ilmoittauduthan mukaan, että osaamme varautua kahvitarjoiluun.

Ilmoittaudu


Idémingel i Helsingfors 16.2

Har du en mångsektoriell projektidé där vi stöder unga?

Kom med och inspireras och utveckla dina idéer tillsammans med oss på idéminglet för Kunnande genom att engagera!

Ansökan för riksomfattande ESF-projekt inom åtgärdshelheten Kunnande genom att engagera är igång. I programmet finansieras projekt som stärker samarbete mellan konst-, kultur-, idrotts- och ungdomssektorn samt läroanstalter för att öka ungas delaktighet i samhället speciellt i övergången från utbildningsstadium till nästa eller till arbetslivet. Kom och hör vad ansökningsrundan handlar om, generera idéer och utveckla din egen projektidé samt hitta samarbetsparter!

På programmet

  • Inspiration och entusiasm!
  • Information om ansökningsrundan
  • Idégenerering och utveckling tillsammans, nätverkande

Evenemanget ordnas av det riksomfattande koordinerande projektet för åtgärdshelheten Kunnande genom att engagera: Osuma

Evenemanget är tvåspråkigt.
Evenemanget är gratis.
Anmäl dig, så vet vi hur mycket kaffeservering vi beställer.

Anmäl dig

Lisätiedot | Mer information

Tuottaja Producent Riikka Wallin, riikka.wallin@metropolia.fi, 040 869 1849

Kirjoittaja: Osuma

Osuma on Metropolia Ammattikorkeakoulun hallinnoima, osallistamalla osaamista ESR-toimenpidekokonaisuuden hankkeita koordinoiva hanke.

Lisää julkaisuja kirjoittajalta →