Kulttuuriperintö kimmokkeena uusille ideoille! – koulutuspäivä nuorten aikuisten kanssa työskenteleville, HELSINKI


Miten museoiden oppimisympäristöjä voi hyödyntää nuorten innovaatio-osaamisen, työelämätaitojen ja osallisuuden vahvistamisessa? Tuore Museot innovaatioalustoina -hanke on tuottanut aiheesta uutta tietoa ja menetelmiä. Koulutus tarjoaa perehdytyksen menetelmiin, joissa kulttuuriperinnön avulla tuetaan luovaa ongelmanratkaisua. Lisäksi tilaisuus avaa kontaktit monialaisen yhteistyön rakentamiseksi.

Koulutus on tarkoitettu innovaatiokoulutuksesta kiinnostuneille ammattilaisille museoissa, korkeakouluissa ja muissa nuorten kanssa toimivissa organisaatioissa.

”Museo rauhoittaa ja auttaa ajattelemaan”

”Museossa työskentely loi syvyyttä kaikkeen tekemiseen”

”Virikkeellinen ympäristö antoi ajattelulle lisäpotkua”

Maksuton yhden päivän koulutus järjestetään 10.10.2019 Tekniikan museossa Helsingissä klo 10-16. Päivän tarkempi aikataulu ilmoitetaan tuonnempana. Mukaan Helsingin koulutukseen mahtuu 40 osallistujaa. Ilmoittaudu mukaan hankekoordinaattori Heini Sorakivelle s-postitse.

Koulutus koostuu asiantuntijapuheenvuoroista ja menetelmien testauksesta käytännössä. Osallistujat saavat myös menetelmäoppaan, joka julkaistaan syksyllä 2019.

Molempien koulutusten puheenvuorot striimataan, joten osaan päivästä myös etäosallistuminen on mahdollista.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:

Heini Sorakivi, hankekoordinaattori
heini.sorakivi@aboavetusarsnova.fi
p. 0207 181 644

Museot innovaatioalustoina -hanke

Museot innovaatioalustoina -hanke kehittää uusia tapoja käyttää museoita ja tutkii, miten ne voivat toimia alustoina yhteiskunnalliselle toiminnalle. Hanke luo uudenlaista yhteistyötä museotoiminnan, korkeakoulujen ja innovaatiokasvatuksen välille sekä vahvistaa nuorten korkeakouluopiskelijoiden innovaatio-osaamista, työelämätaitoja ja mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Museot innovaatioalustoina on neljän toimijan yhteishanke. Mukana on kaksi museota: turkulainen historian ja nykytaiteen museo Aboa Vetus & Ars Nova ja tekniikan vaiheita tutkiva Tekniikan museo Helsingissä. Korkeakoulun ja innovaatiokoulutuksen näkökulmaa hankkeeseen tuo Humak ja yrittäjäkasvatusosaamista Nuori Yrittäjyys ry.

Vuoden 2017 lopussa alkaneessa hankkeessa on toteutettu innovaatiotoimintaa museoissa ja kokeiltu erilaisia menetelmiä yhteistyössä korkeakouluopiskelijoiden kanssa. Hankkeen viimeisessä vaiheessa näiden kokeilujen pohjalta jaetaan toimintamalleja nuorten kanssa toimivien organisaatioiden käyttöön menetelmistä kootun työkirjan ja loppukoulutuksen kautta.

Hanke on saanut rahoituksensa Euroopan sosiaalirahastolta ja se on osa Euroopan komission Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelmaa.

Lue lisää: www.museoinno.fi

Kirjoittaja: Osuma

Osuma on Metropolia Ammattikorkeakoulun hallinnoima, osallistamalla osaamista ESR-toimenpidekokonaisuuden hankkeita koordinoiva hanke.

Lisää julkaisuja kirjoittajalta →