Kvinnlig kraft i idrotten, ÅBO


Välkommen på seminariet Kvinnlig kraft i idrotten som arrangeras av projektet På samma linje i samarbete med Coacha som en kvinna projektet. Under kvällen ges inspiration och verktyg för att öka jämställdhet inom idrottsverksamheter.

Seminariet är för dig som är intresserad av jämställdhet och kvinnligt ledarskap. Under kvällen funderar vi också på hur antalet kvinnliga tränare kan ökas inom idrotten. Vi får höra några intressanta exempel på hur stigen till professionellt tränarskap kan se ut. Insprierande erfarenhetsföreläsningar hålls av Anne Signeul (fotbollstränare) och Birgitta Lindholm (handbollstränare).

Efteråt får deltagarna idea kring nya innovativa lösningar i mindre grupper. Detta är även en ypperlig möjlighet för föreningar och klubbar att fundera kring sin verksamhets jämställdhet och på bl.a. följande frågor utgående från sitt nuläge:

 • Hur ökar vi antalet kvinnliga tränare i er förening?
 • Är vår förenings styrelse jämställd?
 • Behandlas alla lika och får alla samma möjligheter att utvecklas?

Tillställningen är öppen för alla föreningsaktiva, kommunanställda, idrottsaktörer och andra som är intresserade av jämställdhetsfrågor. Kvällen är gratis för alla deltagare och vi bjuder på traktering.

På plats finns Mannerheims barnskyddsförbunds barnvakter så att du även kan ta med familjens minsta. Meddela i samband med anmälan om du har behov av den kostnadsfria tjänsten, och i så fall för hur många barn och barnens ålder. Anmäl behovet av barnvakt senast den 11.11.2019.

Sista anmälningsdatum är 11.11.2019

Anmäl dig via anmälningsblanketten.

Program

 • 17.00 Servering och mingel
 • 17.30 Inledning av Kvinnlig kraft i idrotten seminariet: Jämställdhet och idrott – vad visar forskning?
  Tarja Krum, projektkoordinator för projektet På samma linje
 • 17.45 Anna Signeul, Förbundskapten för Finlands damlandslaget i fotboll
 • 18.20 Birgitta Lindholm, EHF Master Coach i handboll
 • 18.55 Paus
 • 19.05 Presentation av projekten Valmentaa kuin nainen och På samma linje.
  Sari Tuunainen, Verksamhetsledare i Suomen Valmentajat ry
  Anne Ahlefelt, projektledare för På samma linje
 • 19.15 Workshop kring temat jämställdhet inom idrott. Under workshopen arbetar vi utgående från SCORE – toolkit verktyget.
  Som moderator fungerar Anne Ahlefelt.
 • 20.00 Sammanfattning av workshops
 • 20.25 Avslutning och slutord
  Anne Ahlefelt, projektkoordinator för projektet På samma linje

Kirjoittaja: Osuma

Osuma on Metropolia Ammattikorkeakoulun hallinnoima, osallistamalla osaamista ESR-toimenpidekokonaisuuden hankkeita koordinoiva hanke.

Lisää julkaisuja kirjoittajalta →