PERUTTU: Liikkuva ja oppiva yhteisö 2020, SEINÄJOKI


Aika: 28.-29.4.2020
Paikka: Seinäjoki Areena

Liikkuva ja oppiva yhteisö 2020 on Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu -ohjelmien yhteisseminaari Seinäjoki Areenalla 28.–29.4.2020. Valtakunnallisten ohjelmien tavoitteena on edistää liikunnallista toimintakulttuuria varhaiskasvatuksessa, peruskouluissa, toisella asteella ja korkeakouluissa.

Seminaari on tarkoitettu varhaiskasvatuksen, koulujen, ammatillisten oppilaitosten, lukioiden ja korkeakoulujen henkilöstölle sekä ohjelmien yhteistyöverkostolle. Seminaarissa jaetaan hyviä liikkumista lisääviä ideoita ja käytäntöjä, jotka tukevat esimerkiksi lasten ja nuorten oppimiskykyä, motorisia taitoja, osallisuutta sekä sosiaalisia taitoja. Seminaarin ohjelma koostuu monipuolisista luennoista ja työpajoista, joissa sisältöinä ovat muun muassa liikunnan mahdollistavat olosuhteet, välittäminen, yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen.

Osuma-paja: Sukupuolitietoisuutta pelillisesti

Osuma-hankkeen toiminnallisessa työpajassa pääset tuulettamaan ajatuksiasi ja tietojasi sukupuolitietoisuudesta. Työpajassa mm. pelataan LUODE-hankkeen kehittämää, liikkumista ja pakohuonepedagogiikkaa hyödyntävää Suuntamysteeripeliä. Onko sukupuolella merkitystä koulun liikuntatunneilla tai muussa nuorten liikkumisessa? Miten voin huomioida sukupuolten moninaisuuden opiskeluympäristöissä?

Työpajan vetäjinä toimivat Sukupuolisensitiivinen hanketyö -oppaan kirjoittajat Mai Salmenkangas ja Riikka Wallin Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Työpajan osallistujat saavat halutessaan painetun oppaan itselleen.

Osuman paja on tiistaina 28.4.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Liikkuvan koulun verkkosivuilla.

Kirjoittaja: Osuma

Osuma on Metropolia Ammattikorkeakoulun hallinnoima, osallistamalla osaamista ESR-toimenpidekokonaisuuden hankkeita koordinoiva hanke.

Lisää julkaisuja kirjoittajalta →