Museot innovaatioalustoina -kurssilaisten demonäyttely, TURKU


Miten työelämätaidot, yhteiskunnallisten ongelmien ratkominen ja museosisällöt sopivat yhteen? Onko museo hyvä ympäristö uusien ideoiden kehittämiselle? Nuoret korkeakouluopiskelijat ovat testanneet tätä innovointikursseilla Aboa Vetus & Ars Novassa sekä Tekniikan museossa.

Näyttelyssä opiskelijat Humanistisesta ammattikorkeakoulusta sekä Turun yliopistosta esittelevät innovointikurssilla kehittämiään ideoita, kuten tubetyöpajaa, katkaisuhoitoa kiireeseen tai toimintapeliä museossa. Näyttely on osa Museot innovaatioalustoina -hanketta.

Kurssien kuluessa opiskelijat ovat valinneet yhteiskunnallisen ongelman, ideoineet siihen ratkaisuja ja kehittäneet tästä konkreettisen tuotteen tai palvelukonseptin. Opiskelijoiden työskentelyä ovat tukeneet innovaatiovalmentajat, asiantuntijavieraat sekä museoammattilaiset. Museoympäristöstä on haettu inspiraatiota ja näkökulmia menneeseen, nykyhetkeen ja tulevaan.

Lisätietoja näyttelystä löydät täältä.
Näyttely on avoinna museon aukioloaikoina ja Omatila-galleriaan on vapaa pääsyLisätietoja museovierailusta.

Museot innovaatioalustoina -hanke

Museot innovaatioalustoina on 2017 alkanut kaksivuotinen hanke, jonka tavoitteena on edistää museoiden, korkeakoulujen ja innovaatiokasvatuksen välistä yhteistyötä sekä nuorten aikuisten työelämävalmiuksia ja innovaatio-osaamista. Hanke kehittää uusia tapoja käyttää museoita, ja siten vahvistaa niiden yhteiskunnallista roolia.

Mukana on neljä toteuttajaa: historian ja nykytaiteen museo Aboa Vetus & Ars Nova, innovaatioiden vaiheita tutkiva Tekniikan museo, yrittäjyyskasvatuksen tuntija Nuori Yrittäjyys ry sekä innovaatiokasvatuksen asiantuntija, Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak. Hanketta tukee Euroopan sosiaalirahasto, ja se on osa Euroopan komission Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelmaa. Lisätietoja hankkeesta: museoinno.f

Kirjoittaja: Osuma

Osuma on Metropolia Ammattikorkeakoulun hallinnoima, osallistamalla osaamista ESR-toimenpidekokonaisuuden hankkeita koordinoiva hanke.

Lisää julkaisuja kirjoittajalta →