OMAKUVA N.Y.T. taiteellinen kasvuryhmä -ohjausmallin koulutus, HELSINKI


Aika: 15.–17.8.2018, päivittäin klo 10–15
Paikka: Metropolia Ammattikorkeakoulu, Hämeentie 161, Maisemaluokka 151, Helsinki
Oppitunteja: 20h
Max. osallistujamäärä: 25
Koulutus on osallistujalle ilmainen. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 10.8.

KOULUTUS ON TÄYNNÄ! Tilaa Osuma-hankkeen uutiskirje, niin saat tietoa jos järjestämme toisen OMAKUVA N.Y.T -koulutuksen yhdessä Space-hankkeen kanssa tulevaisuudessa.

Tässä koulutuksessa tutustut nuorille suunnattuun OMAKUVA N.Y.T. taiteellisen kasvuryhmän ohjausmalliin. Koulutus sisältää kokemuksellisen ja teoreettisen osuuden mentalisaatiota tukevasta työotteesta, joka tukee taideharjoitteiden reflektointia ryhmässä. Malli perustuu taiteilijan ja sosiaali- tai terveysalan ammattilaisen työparityöskentelyyn. Koulutuksen jälkeen voit ottaa mallin tai yksittäisiä työkaluja/-menetelmiä käyttöösi omassa työssäsi.

Koulutus on suunnattu sosiaali-, terveys-, opetus-, kasvatus- ja taidealojen ammattilaisille.

OMAKUVA N.Y.T

Omakuva N.Y.T. on sosiaalisesti vahvistavaa työtä ja ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä nuorille, joilla on elämässään haasteita liittyen esimerkiksi identiteettiin, ryhmässä olemiseen, vuorovaikutukseen tai omaan kehoon.

OMAKUVA N.Y.T. -ryhmämallissa keskeistä on mentalisaatiotyöote sekä taiteen erilaiset työmuodot. Mentalisaatiotyöskentelyn perustana on tutkiva, ei-tietävä asenne, joka parhaimmillaan vahvistaa reflektiivistä kykyä ja lisää ymmärrystä oman ja toisen mielen toiminnasta, rikastaen vuorovaikutusta. Ohjausmalli sisältää kehollista työskentelyä sekä erilaisia esittävän taiteen, kuvataiteen ja sanataiteen harjoitteita.

Erityispiirteenä on taiteilijasta ja sosiaali- tai terveysalan ammattilaisesta koostuvan työparin yhteistyö ja heidän välinen reflektiivinen työote.

OMAKUVA N.Y.T. taideperustainen kasvuryhmä -ohjausmalli on kehitetty FinFami Uusimaa ry:ssä vuosina 2012–2017. Järjestö tekee mielenterveystyötä perheiden parissa.

Koulutuksen sisältö ja tavoite

Koulutus sisältää teoreettisen osuuden, jossa käsitellään mentalisaatiota ja mm. taiteen vaikuttavuustutkimuksia. Kokemuksellisessa osiossa tietoa syvennetään harjoitteiden ja reflektiokeskustelun kautta.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat Ursula Hallas ja Sanni Sihvola. Sanni Sihvola (TansM) tanssipedagogi. Ursula Hallas (TeM), teatteripedagogi, sosionomi AMK (Valvira), mielenterveyshoitaja (Valvira), teatteri-ilmaisun ohjaaja AMK, ryhmäpsykoterapeutti (Valvira), ryhmäpsykoterapeuttikouluttaja kandidaatti

Koulutusjärjestäjät

Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun Osuma – Osallistavaa osaamista -koordinaatiohanke sekä FinFami Uusimaa ry:n, Space! Tilaa nuorten ehkäisevään mielenterveystyöhön -projekti.

KOULUTUS ON TÄYNNÄ!
Tilaa Osuma-hankkeen uutiskirje, niin saat tietoa jos järjestämme toisen OMAKUVA N.Y.T -koulutuksen yhdessä Space-hankkeen kanssa tulevaisuudessa.

Kirjoittaja: Osuma

Osuma on Metropolia Ammattikorkeakoulun hallinnoima, osallistamalla osaamista ESR-toimenpidekokonaisuuden hankkeita koordinoiva hanke.

Lisää julkaisuja kirjoittajalta →