Arviointi kehittämisen ja johtamisen välineenä

Metropolia Ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon työpaperit -sarja saa jatkoa uudella julkaisulla. Leena Björkqvistin ja Johanna Niemen Arviointi kehittämisen ja johtamisen välineenä kertoo miten voit toteuttaa 3×3-mallin mukaisen itsearvioinnin kehittämishankkeessa ja hyödyntää siinä vertaisfasilitointia arvioinnin tekemisessä.

Oppaassa esiteltävä 3×3-arviointimalli on yksinkertainen ja helppo toteuttaa.
Se tehdään kolme kertaa hankkeen aikana ja jokaiseen arviointikertaan kuuluu kolme vaihetta.
Arvioinnin toteuttamiseen tarvittavat taulukot ja itsearviointilomakkeen löydät julkaisusta.


Lue julkaisu Theseus-palvelussa

Kirjoittaja: Osuma

Osuma on Metropolia Ammattikorkeakoulun hallinnoima, osallistamalla osaamista ESR-toimenpidekokonaisuuden hankkeita koordinoiva hanke.

Lisää julkaisuja kirjoittajalta →