PERUTTU: Ammattiaarteiden etsintä — kaupunkisuunnistuksesta ideoita nuorten kanssa työskentelyyn, HELSINKI


TAPAHTUMA ON PERUTTU

Aika: torstaina 9.5. klo 8.30-13
Paikka: Metropolia AMK, Arabianrannan kampus, Hämeentie 135 D (lähtö ja lopetus)

Tervetuloa saamaan uusia ideoita ja inspiroitumaan 24 organisaation kehittämistä työn tuloksista nuorten kanssa työskentelemiseen. Aamupäivässä tutustut Seppo-oppimispeliin, jossa toteutetaan rasteja sisätiloissa ja sään salliessa myös ulkona Arabianrannassa. Pääset myös jakamaan omaa osaamistasi ja verkostoitumaan kollegoiden kanssa.

Ilmoittaudu

OHJELMA

8.30
Voimia aarteiden etsintään tarjolla aamukahvit

9.00
Löydä kartta, kompassi ja oma tiimisi! Yhteinen aloitus
Arvokkaimpien aarteiden jäljillä kaupunkisuunnistus Arabianrannassa
Mitä aarteita löysit? Yhteinen purku ja verkostoitumista

12.00
Mahdollisuus jatkaa keskustelua yhteisellä omakustanteisella lounaalla.

13.00
Aarteiden kuljetus kotiin, tilaisuus päättyy              

Kaupunkisuunnistukseen osallistutaan pienryhmissä, joihin osallistujat jaetaan tapahtumassa. Jokainen ryhmä tarvitsee yhden älylaitteen pelatakseen Seppo-oppimispeliä. Oppimispeli toimii suoraan selaimessa, eikä vaadi applikaation lataamista laitteelle.

Tapahtuma on osallistujalle maksuton, mutta vaatii ennakkoilmoittautumisen tämän linkin kautta.
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 3.5.

Järjestäjät: Metropolia Ammattikorkeakoulun Osuma-hanke yhdessä Lasten ja Nuorten Säätiön Sirkuksesta siivet elämään -hankkeen, Aboa Vetus & Ars Novan Museot innovaatioalustoina -hankkeen sekä Metropolia Ammattikorkeakoulun hankkeiden Höntsä -silta eteenpäin!, Voimaa elokuvasta – yhteisöllinen elokuvaklubi, Tämä elämä, Motiivi ja Novak kanssa.

Tapahtuma on osa Uudenmaan liiton järjestämää Uusimaa-viikkoa ja hankkeiden Eurooppa-päiväjuhlintaa.

Ilmoittaudu

Lisätietoja järjestäjähankkeista ja rastien teemoista

Sirkuksesta siivet elämään -toiminnassa maahanmuuttajataustaiset nuoret vahvistavat elämäntaitojaan, oppivat suomen kieltä ja kulttuuria ja tutustuvat kantasuomalaisiin nuoriin sirkusta opettelemalla. Tervetuloa rastillemme kokemaan, millaista on opetella sirkusta vieraan kielen avulla! (Koordinaattori: Lasten ja nuorten säätiö, rastilla myös: Sirkus Magenta)

Museot innovaatioalustoina -hanke kehittää uusia tapoja käyttää museoita ja luo yhteistyötä museotoiminnan, innovaatiokoulutuksen ja korkeakoulujen välille. Hanke kehittää korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksia ja innovaatio-osaamista sekä tukee yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia. Tervetuloa rastille innovoimaan museoesineiden äärellä! (Koordinaattori: Aboa Vetus & Ars Nova, rastilla: Tekniikan museo)

Motiivi – Nuorten tulevaisuustyöskentelyn menetelmät -hankkeessa tuetaan työttömiä ja työelämän ulkopuolella olevia nuoria tunnistamaan ammatillisen kasvunsa edistäjiä ja esteitä sekä suuntaamaan toimintansa kohti realistisia, ammatillisia tavoitteita. Tervetuloa rastille visioimaan tulevaisuutta ja keskustelemaan valinnanmahdollisuuksista. (Koordinaattori: Metropolia Ammattikorkeakoulu, rastilla: R3)

Osuma-hanke lisää ja vahvistaa oppilaitosten sekä nuorten kanssa toimivien julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden monialaista yhteistyöosaamista ja yhteistyötä. Tehtävänä on tiedontuotannon, viestinnän ja teemaseminaarien avulla kehittää oppilaitosten sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalan toimijoiden osaamista, joka vahvistaa nuorten opiskeluvalmiuksia ja -motivaatiota. Tervetuloa rastille sukupuolisensitiivisyyden äärelle. (Koordinaattori: Metropolia Ammattikorkeakoulu)

Höntsä – Silta eteenpäin! -hankkeessa edistetään nuorten hyvinvointia ja osallisuutta matalan kynnyksen harrastustoimintaa mahdollistamalla. Hankkeen ydintoimintoja ovat koulutukset nuorille sekä harrastustoimijoille. Koulutusten lisäksi hanke organisoi höntsäklubeja, joissa harrastetaan rennolla meiningillä liikuntaa tai kulttuuria. Tervetuloa rastille osallistumaan harrastustunnille ja keskustelmaan harrastustoiminnan kipukohdista. (Koordinaattori: Metropolia Ammattikorkeakoulu, rastilla myös: Suomen Nuorisoseurat ja Urheiluopisto Kisakeskus)

Tämä elämä -hanke rakentaa musiikkia yhteisöllisesti hyödyntävän mobiilipelin ja toimintakonseptin, jotka auttavat yläkoulun oppilaita, opettajia ja opinto-ohjaajia tunnistamaan ja tukemaan nuoren elämän valintoja ja vahvuuksia. Tervetuloa rastille bongaamaan arjen vahvuuksia Vahvuuspelin avulla. (Koordinaattori: Metropolia Ammattikorkeakoulu)

Voimaa elokuvasta -hanke yhdistää maahanmuuttajataustaiset ihmiset ja nuoret työttömät yhteisöllisiin ja voimaannuttaviin elokuvaklubeihin katsomaan ajatuksia herättäviä elokuvia, keskustelemaan ohjatusti ja samalla tulemaan tietoisemmaksi omista kyvyistään ja suhteestaan työelämän kenttään. Tervetuloa rastille tutustumaan toiminnallisesti elokuvaklubin keskustelumenetelmään!  (Koordinaattori: Metropolia Ammattikorkeakoulu)

Novak-hankkeen nimi tulee sanoista nuori osallisena verkostomaisessa ammatillisessa kuntoutuksessa. Hankkeessa on tarkoitus tukea nuoria kohti opiskeluja tai työelämää ryhmätoiminnan, yksilövalmennuksen, etävalmennuksen ja verkostotyön keinoin. Tervetuloa rastille tutustumaan Novakin iloa herättelevään etävalmennustehtävään. (Koordinaattori: Stadin ammatti- ja aikuisopisto)

Hankkeita rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (Novak-hanketta Kela).

 

Kuva: Joel Nykter

Kirjoittaja: Osuma

Osuma on Metropolia Ammattikorkeakoulun hallinnoima, osallistamalla osaamista ESR-toimenpidekokonaisuuden hankkeita koordinoiva hanke.

Lisää julkaisuja kirjoittajalta →