Tue nuorten työelämävalmiuksia – järjestä ammattikirjasto

Ammattikirjaston lainaustaulu

Monelle nuorelle on epäselvää, mihin hakeutua opiskelemaan peruskoulun jälkeen. Ammatinvalinta on merkittävä vaihe nuoren elämässä ja valintojen tekeminen voi olla vaikeaa. Ammattikirjasto on yksi tapa tukea nuorten ammatinvalintaprosessia sekä tutustuttaa heitä eri ammatteihin ja työelämään.

Lähdimme toteuttamaan nuorten osallisuutta, hyvinvointia ja työelämään kiinnittymistä tukevassa Combo-hankkeessa ammattikirjastotapahtumia. Päämääränä oli nuorten työelämätaitojen vahvistaminen. Saimme yhteistyöhön mukaan eri nuorten parissa toimivia tahoja oppilaitoksista, nuorisopalveluista ja kirjastoista.

Mikä on ammattikirjasto?

Elävä Kirjasto -konseptiin pohjautuva ammattikirjasto on toiminnallinen ja osallistava menetelmä, joka tutustuttaa nuoria työelämään ja eri ammatteihin johtaviin koulutuspolkuihin. Ammattikirjasto toimii kuten tavallinenkin kirjasto, mutta paperisten kirjojen sijaan ammattikirjastosta lainataan oikeita ihmisiä keskustelua varten. Kirjaston ”kirjat” edustavat eri aloja ja ammatteja ja heitä lainaamalla nuoret pääsevät tutustumaan eri ammatteihin. Nuoret voivat keskustella kirjan kanssa kahden kesken tai pienessä ryhmässä. Ammattikirjaston voi järjestää esimerkiksi oppilaitoksessa, kirjastossa, nuorisotilalla tai muussa paikassa, jonne nuorten on helppo tulla.

Kokki, animaattori, toimittaja, poliisi, kulttuurituottaja…

Järjestämissämme ammattikirjastoissa nuoret pääsivät esittämään toiveita heitä kiinnostavista ammateista. Kun nuoret pääsivät itse vaikuttamaan ammattien valintaan, he olivat motivoituneita osallistumaan tapahtumiin ja keskustelemaan kirjojen kanssa. Pyysimme nuoria myös etukäteen pohtimaan omia tulevaisuuden suunnitelmiaan sekä miettimään kysymyksiä kirjoille.

Kaikki kirjat ovat lainassa.
Nuoret tutustumassa lainattaviin kirjoihin.

”Saimme paljon uusia ideoita. Kiitos!”

Nuoret kokivat saaneensa ammattikirjastoista hyvää tietoa työelämästä ja eri koulutusmahdollisuuksista. Osa nuorista sai myös kipinän omaan ammatinvalintaan. Esimerkiksi kaksi ammattikirjastoon osallistunutta työpajanuorta lainasi kokin ja yhteinen keskustelu innosti heitä pyrkimään alalle. Kumpikin nuori aloitti seuraavana syksynä ammattiopistossa ravintola-alan opinnot.

Vaikka kaikille ammattikirjasto ei välttämättä olekaan tarjonnut näin suurta ”ahaa”-elämystä, on ollut ilo lukea nuorten antamaa palautetta:

  • Tilaisuus oli mukava ja opin uusia asioita työelämästä.
  • Tuli todella hyvää tietoa ja se meni sujuvasti. Järjestäkää tuollaisia enemmänkin nuorille ihmisille.
  • Taksisuhari oli paras!

Moni nuori myös toivoi pääsevänsä ammattikirjastoon uudelleen.

Eivätkä ainoastaan nuoret, vaan myös kirjoina toimineet eri alojen ammattilaiset kokivat ammattikirjana toimimisen antoisana. Osa heistä on osallistunut kirjastotapahtumiin useampaan otteeseen tai ottaneet tapahtuman osaksi oman organisaationsa toimintaa.

Tutustu materiaaleihin ja järjestä ammattikirjasto!

Combo-hanke on tuottanut ammattikirjaston käytännön toteuttamista tukevaa materiaalia, jota on saatavilla SAKU ry:n ylläpitämästä Arjen arkki -menetelmäpankista. Näitä materiaaleja nuorten parissa toimivat tahot voivat hyödyntää vapaasti omia tapahtumia järjestäessään.

 

OUTI AHO

Kirjoittaja toimii asiantuntijana Työterveyslaitoksen koordinoimassa Combo-hankkeessa, jossa edistetään nuorten osallisuutta, hyvinvointia ja työelämävalmiuksien kehittymistä.

Kirjoittaja: Vierailija

Julkaisun on tehnyt Osuma-blogin vieraileva kirjoittaja.

Lisää julkaisuja kirjoittajalta →